Visszatekintés 2013 szeptemberére

2013.10.12 21:11

2013 szeptemberében a kutatócsoport vezetője, Rébay Magdolna a MÖB Bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjának köszönhetően forrásgyűjtő munkát végzett a Jézus Társasága Osztrák Rendtartományának Levéltárában (Archiv der Österreichischen Provinz der Gesellschaft Jesu / Archivum Provinciae Austriae Societatis Iesu). 

 

A levéltárban számos forrás található az 1856-ban alapított jezsuita gimnáziumról, a Kollegium Kalksburgról (Collegium Immaculatae Virginis).  Az iskola kezdetben kimondottan a Habsburg Birodalomban (később Ausztria-Magyarországon) elő arisztokrata családok fiúgyermekei nevelőintézetéül szolgált. Itt tanult gróf Apponyi Albert mellett báró Apor Vilmos püspök vagy herceg Batthány-Strattmann László szemorvos vagy gróf Zichy Gyula püspök. Később, a nyilvánossági jog megszerzését követően, egyre több polgári származású gyermek látogatta az iskolát.

A levéltárban megtalálhatjuk az iskolában tevékenykedő szerzetesek, köztük a magyar nyelvet tanító P. Velics László és P. Pámer László életrajzi adatait. Számos forrást őriznek a rendház és az iskola történetéből: osztálynaplókat, a diákok névsorait, jelentkezési lapokat. Gazdag, de rendezetlen fotógyűjteménnyel is rendelkeznek.

A kutatás másik helyszíne maga a kollégium épülete volt. Abban ma is oktatási intézmények (elemi iskola és gimnázium) működnek.

A gimnázium igazgatójának, Michael Dobesnek az engedélyével az iskolai anyakönyveket kutathattam, amelyek az 1890-es évektől állnak rendelkezésre. Ezek a dokumentumok a diákokra vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazzák: a születési időt és a helyet, az anyanyelvet, az apa nevét és foglalkozását, valamint a félévi és az év végi érdemjegyeket. 

Hozzászólások

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása