Rébay Magdolna

Rébay Magdolna neveléstörténész, a Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézetének egyetemi adjunktusa, a Pedagógia Tanszék tanszékvezető helyettese. 2007-ben neveléstudományi (DE), 2009-ben történettudományi (ELTE) Ph.D. fokozatot szerzett. 2004 és 2013 között összesen 8 hónapot töltött Bécsben a MÖB Collegium Hungaricum ösztöndíjának köszönhetően. 2010 és 2013 között az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa. 2013 szeptemberében elnyerte a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjat. 2005 és 2013 között 31 szakdolgozója végzett, összesen 6 OTDK-dolgozat készült el az irányításával. Az OTDK-n a hallgatói két II. helyezést értek el, valamint 2 különdíjat szereztek. 25 tudományos konferencián tartott előadást. 2 monográfiával és 54 publikációval rendelkezik, ezek egy része angol vagy német nyelvű.

E-mail cím: rebay.magdolna@arts.unideb.hu.

 

Mucsi László

Mucsi László a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának másodéves PhD hallgatója. 2011-ben szerezte diplomáját szintén a Debreceni Egyetemen, majd 2011-2012 között a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban dolgoztott történészként. 2012-ben nyert felvételt a Doktori Iskolába. Fő kutatási területe a második világháború utáni magyar oktatáspolitika, leendő disszertáció témája pedig a Tiszazug oktatás- és művelődéstörténete 1944-1962 között. Témavezetője Dr. Prepuk Anikó egyetemi docens. Eddigi publikációi az ActaUniversitatisDebreceniensis Series Historica (Történeti Taulmányok), a Klió és a Tiszavilág című folyóiratokban jelentek meg, illetve vannak megjelenés alatt.

E-mail cím: mucsi87@gmail.com

 

Varga Eszter

Varga Eszter a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjának másodéves PhD hallgatója. 2010-ben diplomázott szintén a Debreceni Egyetemen, neveléstudományi mester szakon. 2012-ben nyert felvételt a doktori programba, kutatási területe a kelet-ázsiai hallgatók nemzetközi hallgatói mobilitási részvétele. Jelenleg ebben a témában állnak megjelenés alatt publikációi, azonban korábban neveléstörténeti kutatással foglalkozott, a Dolgozó Ifjúság Szövetségének regionális vizsgálatával OTDK helyezést ért el.

E-mail cím: varga.eszter86@gmail.com

 

Pornói Rita

Pornói Rita a Debreceni Egyetem Nevelés- és művelődéstudományi doktori program harmadéves doktorandusza. 2009-ban diplomázott a Debreceni Egyetem történelem - földrajz szakán. 2011-ben nyert felvételt a Doktori Iskolába. Kutatási témája: a két világháború közötti oktatáspolitika. Leendő doktori disszertációjának címe: A tehetségpolitika alakulása a Horthy-korszakban. Témavezetője: Dr. habil Rébay Magdolna. Eddigi szakmai tevékenysége: 9 tudományos konferencián tartott előadást, 7 publikációja jelent meg. 2013. októberében elnyerte az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjat.

E-mail cím: pornoirita@gmail.com

 

Jandácsik Pál

Jandácsik Pál a Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézetének másod éves neveléstudományi mesterszakos hallgatója. Pedagógia alapdiplomáját szintén a Debreceni Egyetemen szerezte meg 2012-ben. Kutatási témája a kádári évek alatt szervezett programozott oktatási kísérletek a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Kara Kiss Árpád-gyűjteményének magánlevelezése alapján, amellyel Rébay Magdolna témavezetése alatt a XXXI. OTDK-n Pedagógia, Pszichológia, Andragógia és Könyvtártudományi szekció Neveléstörténet kategóriában különdíjat ért el. Publikációja a Mediárium folyóiratban megjelenés alatt áll.

E-mail cím: jandacsik.pal@gmail.com

 

Támba Renátó

Támba Renátó a DE BTK „neveléstudományi MA” képzésének végzett hallgatója, jelenleg doktori iskolába készül „Gyermekszemlélet az alföldi festészetben (1880-1920)” témával, amellyel a 2013-ban rendezett OTDK-n II. helyezést ért el. Témavezetője: Dr. habil Rébay Magdolna. A témával kapcsolatban publikációi is vannak (Iskolakultúra, 2013/3-4., OTDK Juvenilia V., 2013), s jelenleg is szándéka újabb kész dolgozatok megjelentetése, részben elmélyíteni, részben kiterjeszteni törekedvén eddigi elemzéseit. Szándéka továbbá a kalksburgi bentlakásos iskola pedagógiai tereinek korabeli fényképek alapján történő vizsgálata is, s ez a szándéka képezi a jelen blogon vázolt kutatáshoz való kapcsolódásának okát is.

E-mail cím: trenato87@gmail.com

 

Kévés Henriett

Kévés Henriett 2013-ban készítette el szakdolgozatát A beszédhang-differenciálás vizsgálata a különböző életkorokban címmel, és ugyanebben az évben szerezte meg magyar-anglisztika szakos bölcsész diplomáját. Jelenleg a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának elsőéves, magyar-angol tanári mesterszakos hallgatója. 

E-mail cím: heni0219@freemail.hu

 

Boruzsné Bűdi Katinka

Boruzsné Bűdi Katinka 2010-ben végzett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán ének-zenetanár, egyházzene szakon, majd 2012-ben egyházzene-kórusvezetés tanári Ma diplomát szerzett. Jelenleg a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjának másodéves hallgatója. Kutatási témája a XVI. századi protestáns énekszerzők munkássága, ezen belül Huszár Gál két énekeskönyvének szerzői, és az általuk örökölt népénekanyag elemzése, valamint a prédikátorok tanítói, és sok esetben iskolaalapítói szerepének vizsgálata. Témavezetője Prof. Dr. Karasszon Dezső és Dr. Rébay Magdolna.

E-mail cím: katyusa88@gmail.com

 

Szabó Patrik

 

 

Szabó Patrik a Debreceni Egyetem neveléstudomány MA szakos II. éves hallgatója.

 

Karácson István

 

Karácson István a Debreceni Egyetem tanár szakos, MA képzésben résztvevő hallgatója.